Kết Quả Đua Top MASTER Máy Chủ KANTURU

(Từ 12h ngày 25-02-2018 đến 23h59 ngày 03-03-2018)


Xếp hạng theo top Level Master

Top
Phần Thưởng
Số Lượng
Nhân Vật
1 1 Triệu Gcent 1 MitYeu
2 500k Gcent 1 TheFashh
3 300k Gcent 1 ShiShi


Trao thưởng:
Gcent sẽ trao trực tiếp vào tài khoản của các b
ạn.